Project Description

Cliente: Clúster Productes d’Alforja

Productes d’Alforja és un clúster format per quatre empreses d’Alforja que comparteixen iguals reptes estratègics. Aquesta unió és una col·laboració que permet aprofitar sinèrgies, optimitzar recursos, i reforçar la competitivitat mitjançant el desenvolupament d’iniciatives conjuntes de màrqueting. La marca colocada en los envases de dichos productos garantizan la qualitat de estos productos productes ya que consenvan entre otros certs usos tradicionals en l’elaboració i utilitzen matèries primeres seleccionades de la zona.

http://www.productesalforja.com/