Project Description

Marca comercial: Productes d’Alforja

Cliente: Clúster Productes d’Alforja

Diseño de marca, Manual de Identidad Corporativa, Campaña informativa y de promoción en medios online e impreso Carteles, baners impresos. Video promocional. Nota y dossier de prensa. Participación en la creación de la idea. Implementacion del sitio web productesalforja.com. Productes d’Alforja és un clúster format per quatre empreses d’Alforja que comparteixen iguals reptes estratègics. Aquesta unió és una col·laboració que permet aprofitar sinèrgies, optimitzar recursos, i reforçar la competitivitat mitjançant el desenvolupament d’iniciatives conjuntes de màrqueting. La marca colocada en los envases de dichos productos garantizan la qualitat de estos productos productes ya que consenvan entre otros certs usos tradicionals en l’elaboració i utilitzen matèries primeres seleccionades de la zona.