Project Description

Marca comercial: Assístic

Cliente: Assístic, S.L.

Diseño de marca, Manual de Identidad Corporativa, Campaña informativa y de promoción en medios online e impreso e Implementacion del sitio web assistic.cat Empresa de nueva creación que neix amb la vocació de dur a terme, una atenció domiciliària a la gent gran totalment diferenciada a la detectada fins al moment,  insistint en el tracte familiar però a la vegada amb treballadors ben preparats i adequadament motivats per aconseguir un tracte diferent, més humà i personalitzat. El corazón hace referencia a la dedicación y pasión con el que esta empresa lleva a cabo su labor