Serveis
Servei de Cuidador/a intern/a o per hores a domicili

Aquests servei compren un ampli ventall d'opcions que es personalitzen depenent de les necessitats i prioritats de cada client. A l'inici de l'assistència es preveu un pla de treball que s'anirà adaptant segons les necessitats, aquest pla pot incloure els serveis que s'enumeren o altres específicament sol·licitats pel client.

photo

 • Higiene personal.
 • Cura personal (com ajudar a vestir, afaitar, aplicar cremes , pentinar...)
 • Cura i control de l'alimentació: organització dels àpats, ajut a la ingestió d'aliments en els casos que sigui necessari.
 • Mobilitzacions dins del domicili (ajudar a aixecar-se i ficar-se al llit, a caminar i a asseure's, així com realitzar mobilitzacions i canvis posturals en situacions d'incapacitat de l'usuari per evitar la formació d'úlceres)
 • Ajudar en l'ordre i les tasques bàsiques de la llar, fent que l'usuari s'implica en les tasques bàsiques..
 • Reforçar els d'hàbits personals i d'atenció en la llar , fent que l'usuari mantingui el seu grau d'autonomia màxim.
 • Mantenir i potenciar els lligams socials i vincles familiars i amb persones del seu entorn.
 • Passejades per l'entorn per a treballar i potenciar l'exercici físic sempre que l'usuari sigui prou autònom com per a caminar per si sol.
 • Passejades per l'entorn per aquells usuaris dependents que els aportin benestar i salut tot i dependre d'una cadira de rodes
 • Acompanyaments mèdics o per a la realització d'altres gestions que facilitin l'integració dels usuaris en el teixit social i que proporcionin realisme a les seves vides
 • Proporcionar recursos lúdics i activitats d'oci al domicili que ajudin a millorar l'autoestima personal i aportin vida a la rutina diària.
Servei de Cuidador/a nocturn/a.

Aquest servei s'adapta a aquells casos en que les necessitats diürnes ja estan cobertes: des de acompanyament nocturn per donar tranquil·litat en aquestes hores més solitàries fins a una assistència de cura e higiene personal.

 • Ajudar a possar-se al llit i llevarse
 • Higiene personal durant la nit
 • Cura personal al matí: ajudar a afeitar-se, pentinar-se, vestir-se......
Servei d'acompanyamen de les tasques diàries.

Per potenciar al màxim l'autonomia personal, aquest servei té un gran ventall de possibilitats: des d'acompanyaments fora del domicili per poder realitzar tasques diàries o extraordinàries fins al suport en aquelles feines que tot i fer-se dins el domicili es necessari un suport.

 • Acompanyaments mèdics o per a la realització d'altres gestions de la vida cotidiana (perruqueria, farmàcia, compres, passejades,.....)
Servei d'acompanyament hospitalari

Per suplir les hores en les que no es pot atendre al malalt des de la família o per un acompanyament permanent mentre duri la hospitalització tenim a la seva disposició aquest servei que, com tots els nostres altres serveis, s'adapta a les circumstàncies de cada persona.

 • Acompanyament i cura del client en la seva estada a l'hospital, en els horaris i centres hospitalaris convinguts.
Servei de neteja del domicili i/o cuina

Neteges periòdiques i programades de manteniment i/o neteges puntuals de la llar, neteja i planxat de la roba, preparació d'àpats, control de la data de caducitat dels aliments.....

 • Tenir cura de les tasques domèstiques del  domicili del client y organització i el.laboració dels àpats
Servei d'assessorament i gestions

La nostra experiència en el sector ens permet oferir un servei d'assessorament sobre la llei de la dependència o altres tràmits administratius, sobre reformes o millores adaptatives de la llar, servei de tele-assistència, productes adaptats a la gent gran......

 • Servei d'assesorament, gratuït, als nostres clients sobre les ajudes contemplades en la llei de la dependència