Nosaltres
La nostra empresa

photo

Assístic neix amb la vocació de dur a terme, una atenció domiciliària a la gent gran totalment diferenciada a la detectada fins al moment. Hem desenvolupat una empresa amb trets propis, insistint en el tracte familiar però a la vegada amb treballadors ben preparats i adequadament motivats per aconseguir un tracte diferent, més humà i personalitzat.

La nostra filosofía

La nostra empresa neix amb l'objectiu de donar tota mena de serveis de qualitat als nostres avis i/o persones amb manca d'autonomia personal, per no desarrelar-los del seu entorn habitual.
Oferim serveis per tenir cobertes les necessitats bàsiques diàries i també socials dels nostres clients dins l'habitatge habitual, amb les avantatges de qualitat de vida que això els suposa i donar tranquiálitat, benestar i seguretat total als familiars dels nostres clients.

photo

Prioritzem un nivell d'atencions personals, domèstiques i socials adequades a les seves necessitats. Detectem situacions de deteriorament que poden afectar la qualitat de vida i autonomia.

Oferim suport i assessorament a aquelles fam’lies que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència. Potenciem i fomentem al màxim la integració social de les persones grans i/o dependents. Ajudem als familiars a normalitzar al màxim les seves vides.

Els nostres objectius
 • Aportar benestar en les seves vides.
 • Procurar qualitat de vida als usuaris del servei i als seus familiars més pròxims.
 • Prioritzar un nivell d'atencions personals, domèstiques, socials i tècniques
  adequades a les seves necessitats.
 • Possibilitar l'estada en la seva llar i entorn social habitual amb la millor qualitat de
  vida i autonomia.
 • Detectar situacions de deteriorament que poden afectar la qualitat de vida dels
  usuaris del servei.
 • Oferir suport i assessorament a aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones
  en situació de dependència.
 • Potenciar i fomentar al màxim la integració social de les persones grans i/o
  dependents.
 • Ajudar als familiars de les persones dependents a normalitzar al màxim les seves
  vides.