1 2 3
Oferim suport i assessorament a aquelles famílies que tenen al seu càrrec persones en situació de dependència.
Previous Next
Cuidem de la gent gran.
L'important increment de l'esperança de vida de la que gaudim en l'actualitat com a conseqüència de les millores socioeconòmiques i dels avenços en la medicina fa que cada vegada més la nostra gent gran precisi d'uns serveis professionalitzats. La nostra longevitat es un fet, la qualitat de vida una prioritat.

Atenció individualitzada de la persona depenent les 24 hores del dia. Atenció personal: Higiene personal, suport a la mobilitat, ajuda i control de l'alimentació. Activitats socials: potenciar relacions familiars i personals, acompanyament a tasques diàries (perruqueria, passejades..) Atenció domèstica: neteja de la llar, elaboració d'aliments...

Substitucions per descans del cuidador habitual. Incrementar l'autonomia personal donant suport en tasques esporàdiques o habituals (assistència a la perruqueria, acompanyaments mèdics...). Evitar l'aïllament social (passejades a l'exterior, escolta activa...). Suport a les tasques domèstiques (neteja de la llar, elaboració d'aliments..). Etc etc

photo